ATSIENA IR ŽURNĀLS AR RAKSTURU – UZ JEBKURU STĀSTU UN IKDIENAS SOLI MĒS RAUGĀMIES KĀ UZ POLITISKU NOTIKUMU. MĒS  VEIDOJAM ŠO PLATFORMU, JO MUMS IR LABA PIEEJA INTERNETAM UN MUMS RŪP TAS, KĀ RUNĀ, TIEK RUNĀTS PAR SABIEDRĪBĀ AKTUĀLĀM NORISĒM UN dažādu līmeņu SISTĒMISKIEM PĀRPRATUMIEM. MŪSU DARBĪBAS PAMATĀ IR PĀRLIECĪBA, KA NORMU, ATTIECĪBU UN SISTĒMU ATSIEŠANA MAZĀKOS STĀSTOS ĻAUJ LABĀK ORIENTĒTIES PR, FILTRU UN “REALITĀTES” ŠOVU MASĀS. MĒS NEDALĀM PASAULI EKONOMIKĀ, KULTŪRĀ, VIDĒ UN SIEVIETĒM, BET JAUTĀJAM, KAS TAJĀ VISĀ IR SVARĪGS UN NOKLUSĒTS.
ATSIENA – журнал с характером – на любой рассказ и ежедневный шаг мы смотрим как на политическое событие. мы создаем эту платформу, благодаря хорошему подключению к интернету и потому что нас волнует то, как говорят об актуальных событиях в обществе и о различного уровня недорозумениях системы. в основе нашей работы уверенность, что деление норм, отношений и систем на маленькие истории позволить лучше ориентироваться в массах пиар, фильтрах и реалити – шоу. мы не делим мир на экономику, культуру, среду и для женщин, но задаем вопрос, что в этом всем важно и что умолчено.
Atsiena is a magazine that does not lack in audacity. Armed with stories and everyday issues, we view the entire unfolding of the world as a deeply political event. We decided to create this Platform because we have really good internet access and we care about the way people understand or misunderstand the significant topics of the day. At the basis of our action is a belief that disentangling norms, relationships and systems into smaller knots allows us to better grasp the immediate reality dominated by PR narratives, various insta filters, and reality shows. We do not divide the world into ‘economy’, ‘culture’, ‘environment’ and ‘for women’, but instead inquire the significance and silence in all of it.